Vaša zgrada je zaprljana ili pod rizikom od napada golubova?

Izmet golubova je neprijatan, štetan po zrdavlje i napada građevinsku supstancu!

Golubovi izbegavaju površine obrađene nopalomom, više ne sleću na njih ili ih odmah napuštaju. Ova mesta postaju trajno „oslobođena jata“. nopaloma je providna, jedva vidljiva i ne uti če na opti čku sliku građevina.

Pogodne aplikacije:
 • Osvetljenje
 • Pergole i ograde
 • Uređaji za zašti tu od groma
 • Odvodi i cevi
 • Sleme i dimnjaci
 • Krovni i zidni ispadi
 • Fotovoltaični uređaji
 • Prozorski simsovi
 • Simsovi i balkoni
Screenshot

nopaloma efekti vno i trajno sprečava boravak golubova!

Vaša zgrada je zaprljana ili pod rizikom od napada golubova?

Kontaktirajte nas
Pic Pic

NEPOBEDIVA

nopaloma Vam pruža profesionalno, jednostavno i trajno rešenje.

JUČE:

Uobičajeni sistemi zaštite kao što su žice i bodlje čine zgrade i fasade neuglednim, a sada su prošlost! Takođe, rizik od povreda za ljude i životinje, koji proizilazi iz ovih sistema.

DANAS:

nopaloma je nepobedivo jednostavna i efektivna. Jednom naneta, nopaloma deluje trajno i uvek pouzdano (iznutra i spolja). nopaloma se obrađuje bez predznanja, bezbedna je za primenu i deluje odmah. Pri tom je nopaloma znatno povoljnija od uobičajenih sistema zaštite.

Kontaktirajte nas

JEDNOSTAVNA UPOTREBA

Nema bušenja, šrafova, lepljenja.

nopaloma -patrone mogu da se obrađuju sa uobičajenim pištoljima za prskanje. Podloga koja se obrađuje mora da bude čista, bez masti i prašine.

nopaloma se nanosi, u zavisnosti od vrste pti ca, u trakama- Ø od 3-12 mm. Kod površina, prva traka ne bi trebalo da se nanese dalje od prednje ivice 2-3 cm a razmak između traka ne bi trebalo da iznosi više od 6 cm. Kod površina koje odvode vodu, potrebno je predvideti dovoljnu isprekidanost traka ili trake moraju da se nanesu dijagonalno, kako bi se omogućilo isti canje vode. (u vezi sa ti m vidi naše savete za obradu na sajtu www.nopaloma.eu).

Jedna patrona dovoljna je, po jednoj traci- Ø do max. dužine od 16 m.

Screenshot
Screenshot

Prednosti nopaloma

Nepobediva, jednostavna i efektivna!
 • Prilagođava se svakom obliku površine
 • Primenjuje se univerzalno - deluje odmah
 • Neupadljiv, jedva vidljiv
 • Prijanja na sve površine
 • Otporan na vodu, mraz, prašinu i UV-zrake
 • Deluje trajno i pouzdano
 • Može da se čuva skoro neograničeno
 • Bez silikona
 • Nije toksičan za Ijude i životinje
 • Povoljniji nego uobičajeni sistemi zaštite

Preuzimanja

 • Dokumenti
  Documents
  Other documents
 • Video
 • Novosti

Kontaktirajte nas

Za više informacija i detalja o našem proizvodu , kontaktirajte nas.


No-Paloma.NOOR s.r.o.

IČO: 04234758

DIČ: CZ04234758

Hlavní třída 161

353 01 Mariánské Lázně

Česká republika


Pic